Vores holdning til korruption er enkel og indlysende: Vi accepterer ikke nogen form for svig eller korruption. Og vi er fast besluttet på at forhindre, opdage og afskrække enhver form heraf. Det er en selvfølge, at vi aldrig har været involveret i, beskyldt for eller dømt for nogen form for svig eller korruption.

I Danoffice IT Green betragter vi korruption som en væsentlig hindring for økonomisk og social udvikling i hele verden. Det har negative indvirkninger på bæredygtig udvikling og hovedårsag til opretholdelsen af fattigdom.

Vi definerer bestikkelse som: at tilbyde eller modtage penge, varer eller andre former for belønning fra en forretningsforbindelse i bytte for en ændring af opførsel - som modtageren ellers ikke ville ændre - til gavn eller interesse for giveren.

Som understregelse af vores stærke forretningsskik og etik, har vores moderselskab, Danoffice IT, opnået ISO 37001:2016 i bekæmpelse af bestikkelse. Sammen med Bureau Veritas er processen afsluttet, og certifikatet opnået. Læs mere på Danoffice IT's website

Whistleblower-hotline

 

Er du som forretningsforbindelse tilknyttet Danoffice IT Green, og har du viden eller mistanke om svig og korruption hos en af vores ansatte eller en af vores tilknyttede forretningspartnere, beder vi dig informere vores ledelse via vores whistleblower-hotline ved at skrive direkte til whistleblower@danofficeit.com.

Lad os hjælpe med jeres brugte it