Vi har alle et ansvar for vores planet – og for hinanden. Som firma har vi siden den spæde start været bevidste om vores rolle og har igennem årene opbygget en stærk ESG-profil. Et arbejde, som er udmøntet i et program, der også bidrager positivt til vores kunder i deres ESG-arbejde.

ESG-program

 

Donér til andre

Vi giver jer mulighed for at donere en del af jeres fortjeneste på det solgte udstyr. Beløbet sender vi sikkert og forsvarligt direkte videre til et initiativ, som arbejder med social ansvarlighed. I kan selv vælge, hvilket initiativ, I vil støtte – eller vi kan sammen finde et oplagt valg.

 

Start en bølge

At sende et signal til omverdenen kan have den positive effekt, at flere tyer til handling! Når I handler med os, får I mulighed for at signalere til omverdenen, at I har en grøn og bæredygtig it-strategi. I modtager et bæredygtigheds-ikon, som I kan anvende til jeres digitale platforme og markedsføring. Med ikonet følger beskrivelse og dokumentation. I får også et certifikat, som dokumenterer den ESG-indsats, I har ydet ved at sælge jeres brugte udstyr.

Vi har alle et ansvar

Det er velkendt, at vi i mange sammenhænge løber mod uret. I mange år har de industrialiserede samfund produceret og forbrugt uden respekt for klima og sociale forhold. Kan handel med brugt it-udstyr alene afhjælpe problemet? Bestemt ikke! Men produktion af it-udstyr påvirker i høj grad miljøet – og er samtidig afhængig af store mængder arbejdskraft, ofte i egne af verden uden samme vilkår som os.

 

I fællesskab kan vi gøre en forskel ved at lade vores it-udstyr indgå i en cirkulær sammenhæng. Bæredygtigt, meningsfuldt – og med større social ansvarlighed. Med ESG-programmet giver vi jer mulighed for aktivt at bidrage til fx at forbedre sociale forhold for udsatte grupper, eller støtte forskning i og bekæmpelse af alvorlige og livstruende sygdomme.

Der er brug for vores handling

 • Mere affald

  Der produceres 300 mio. pc'er og 1 mia. telefoner årligt. Mere forbrug skaber mere affald. FN anslår, at elektronikaffaldet årligt udgør

  0
  +
  mio. tons
 • For lidt genanvendes

  I Europa er vi førende på dokumenteret genanvendt it-udstyr med 43%. Men på verdensplan er der kun dokumentation for

  0
  %
  genanvendt it-udstyr
 • It er giftigt

  Elektronikaffald indeholder stoffer som kviksølv, bly, arsen, selen, chrom og flammehæmmere. Elektronikaffaldet udgør på verdensplan hele

  0
  %
  af alt giftigt affald

Lad os hjælpe med jeres brugte it